Nové dotace na samostatnou fotovoltaiku pro firmy
30.6.2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 16. června 2017 výzvu Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní potřebu v rámci podpory programu Úspory energie. Díky tomuto rozhodnutí se tak konečně podařilo prosadit dotační financování fotovoltaiky jako samostatného opatření.

Bližší informace:

Tato výzva je zaměřena na všechny velikosti podniků, které mají instalované fotovoltaické systémy či fotovoltaické systémy včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku.

Dotace v rámci tohoto programu jsou poskytovány minimálně ve výši 300 tisíc Kč a maximálně do výše 100 milionů Kč. Plánovaná alokace výzvy činí 2 miliardy korun, přičemž míra podpory se liší v závislosti na velikosti podniku:

  1. Je-li příjemcem dotace malý podnik, je podpora poskytována až do výše 80% způsobilých výdajů

  2. Je-li příjemcem dotace střední podnik, je podpora poskytována až do výše 70% způsobilých výdajů

  3. Je-li příjemcem dotace velký podnik, je podpora poskytována až do výše 60% způsobilých výdajů

Více informací a konkrétní podmínky dotačního programu naleznete ZDE.