Pozor na povinnost registrace u OTE
3.1.2017

Energetický regulační úřad v minulých dnech na svých stránkách zveřejnil několik rozhodnutí udělujících pokuty provozovatelům malých solárních elektráren za nedodržení povinnosti registrovat se u operátora trhu.

Bližší informace:

Energetický regulační úřad (ERÚ) uděluje pokuty za nedodržení povinnosti registrovat se u operátora trhu.

Energetický regulační úřad příkazem rozhoduje o uložení povinnosti malým provozovatelům solárních elektráren. Rozhodnutí jsou formou příkazu, kde uvádí, že je prokázáno, že se držitel neregistroval u operátora trhu. A ukládá pokutu, ve většině případů mezi 10 000 Kč - 20 000 Kč. Kromě pokuty v tomto rozhodnutí ERÚ stanovuje držitelům licence povinnost provést opatření k nápravě, tedy do 30-ti dnů ode dne právní moci příkazu se registrovat u společnosti OTE, a.s.

Všichni držitelé licence na výrobu elektřiny (tedy i ti drobní, bez ohledu na výkon provozovaného zařízení) mají dle § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona povinnost se do 30 dnů od udělení licence zaregistrovat u operátora trhu.

Za nedodržení této povinnosti může ERÚ uložit pokutu až do výše 50 mil. Kč.

Vzhledem k současnému zájmu Energetického regulačního úřadu o malé provozovatele solárních elektráren doporučujeme se u společnosti OTE, a.s. zaregistrovat, jste-li provozovatelem solární elektrárny a dosud jste tak neučinili.