Fotovoltaická elektrárna

Jak to funguje?

Fotovoltaická elektrárna je zařízení, které umožňuje přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii.

Elektrárnu můžete mít zcela nezávislou na distribuční síti, a takové elektrárně se pak říká „ostrovní“. Taková elektrárna se hodí především na místa, kde není elektrická přípojka sítě. Pokud k objektu elektrická přípojka vede a vy máte zájem o fotovoltaickou elektrárnu, doporučujeme pořízení hybridní fotovoltaické elektrárny. Při nedostatku slunečního záření budete odebírat elektřinu ze sítě, stejně jako to děláte teď. Jakmile vysvitne slunce a panely začnou vyrábět elektřinu, budete nahrazovat síťovou elektřinu elektřinou vlastní.

Jestliže budete vyrábět více elektřiny, než je aktuální spotřeba v domě, pak existují čtyři možnosti, jak naložit se vzniklými přetoky:

  1. ukládat do baterií pro pozdější spotřebu nebo zálohu, pokud by vypadla distribuční síť
  2. přesměrovat do ohřevu vody v zásobníku TUV nebo jiného vhodného elektrického zařízení, pomocí přístrojů na optimalizaci výroby
  3. posílat elektřinu do distribuční sítě a prodávat ji některému z obchodníků s elektřinou
  4. automaticky utlumit výrobu

Výše uvedené možnosti můžete kombinovat, což umožnuje maximální využití vlastní vyrobené energie a ekonomického potenciálu.

Vzhledem k tomu, že výkupní ceny přebytků jsou velmi malé, doporučujeme spotřebovat maximum vyrobené energie pro svoje využití.

Výhody

  • Výrazné snížení nákladů za energie
  • Vyšší soběstačnost a možná záloha při výpadku sítě
  • Šetrný zdroj energie k životnímu prostředí

Sluneční, neboli fotovoltaické elektrárny vyžadují po své instalaci jen minimální údržbu, provozní náklady jsou tak extrémně nízké ve srovnání s ostatními technologiemi na výrobu elektrické energie.

Používaná technologie

Ačkoliv jsme schopni instalovat jakékoliv panely, nejvíce se nám osvědčila kvalita panelů značky Axitec. Kromě vynikajících technických parametrů a vysoké účinnosti nabízí tato značka dlouhou životnost a výkonovou záruku 25 let na 85% výkonu.

Nejčastěji využíváme střídače značky GoodWe, se kterými máme velmi dobré zkušenosti, jak pro bateriové, tak bezbateriové systémy.

U bateriových systémů používáme téměř výhradně baterie značky Pylontech, hlavním důvodem je vysoká životnost, spolehlivost a nezbytná kompatibilita se střídači značky GoodWe, se kterou firma Pylontech dlouhodobě spolupracuje.

GoodWe střídače

Dotace

Vzhledem k tomu, že vám dotace mohou zaplatit podstatnou část investice, navrhujeme fotovoltaické elektrárny tak, aby splnili podmínky pro získání dotace. Pro rodinné domy to je hlavně dotační program Nová Zelená Úsporám a pro firmy dotační program OPPIK.

Ukázka zapojení

Bezbateriové (síťové neboli "on-gridové") zapojení:

solární elektrárna - síťové zapojení

Bateriová (hybridní) zapojení se záložními okruhy:

solární elektrárna bateriové zapojení