Integrovaný regionální operační program (IROP) je součástí Evropských fondů pro regionální rozvoj. Je zajímavý pro majitele bytových domů mimo území hl. m. Prahy, kteří chtějí fotovoltaickou elektrárnu v rámci zateplení celé budovy (zlepšení energetické účinnosti).

IROP - integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program schválila Evropská komise v r. 2015 a je zaměřen na zlepšení kvality života v různých částech České republiky.

Hlavními oblastmi, do nichž bude podpora směřovat, jsou silnice, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, zlepšení energetické účinnosti v budovách, kulturní památky včetně muzeí, tzv. E-government a územní plánování měst a obcí.

Dotační program Energeticky úsporné bydlení (EÚB)

V rámci IROP - oblast Zateplování - je možné žádat o podporu na snížení energetické náročnosti bytových domů mimo území hlavního města Prahy.

O tuto podporu mohou žádat vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek, mimo fyzické osoby nepodnikající. Bytovým domem se rozumí stavba o čtyřech a více bytech a jehož podlahová plocha odpovídá více jak z 50% požadavkům na trvalé bydlení.

Podporu lze žádat mimo jiné také na instalaci fotovoltaických systémů a solárních kolektorů.

V rámci tohoto programu je možné při splnění požadavků získat dotaci 25,5% (resp. až 32,3% při důkladnějším zateplení než je v podmínkách).

Poradíme vám!

Pomůžeme vám s vyřízením a dokumentací týkající se tohoto dotačního programu.

Mám zájem o dotační program