Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných domů a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů na vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Je určen pro majitele rodinných domů a bytových domů (hl. město Praha).

Nová zelená úsporám 2015 - 2021

Dotační program zaštiťuje Ministerstvo životního prostředí, administrativně spadá pod Státní fond životního prostředí ČR.

V rámci programu jsou podporována opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov, a to zejména formou zateplení obvodových plášťů a výměny výplní stavebních otvorů (oken a dveří).

Dále je podporována výstavba nových budov s velmi nízkou energetickou náročností (budov blížící se pasivnímu standardu), výměna neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

V rámci tohoto programu je také podporována instalace technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a rekuperace tepla z odpadního vzduchu (solární termické a fotovoltaické systémy a jednotky nuceného větrání s rekuperací).

Kdo může o tuto dotaci žádat?

V rámci programu je možné žádat o dotaci pro:

- rodinné domy

- bytové domy na území hl. města Prahy

O dotaci mohou žádat vlastníci nebo stavebníci rodinných domů a vlastníci bytových domů.

Na co lze žádat dotaci?

Dotaci je možné využít mimo jiné pro efektivní využití zdrojů energie, zejména na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Poradíme vám!

Pomůžeme vám s vyřízením a dokumentací týkající se tohoto dotačního programu.

Mám zájem o dotační program