Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je zaměřen na podporu firem a podniků. Je určen pro malé a střední podniky i velké firmy. Dotace se vztahuje na instalaci fotovoltaické elektrárny pro vlastní spotřebu podniku.

OPPIK - operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

OPPIK v období 2014 - 2020 se zaměřuje na podporu těchto oblastí:

- rozvoj výzkumu a vývoje

- podpora podnikání malých a středních firem

- efektivnější nakládání energií

- rozvoj informační a komunikačních technologií

Celkem si projekty mezi sebe rozdělí cca 120 mld. Kč. Z toho na podporu efektivnějšího nakládání energií připadne cca 28%, tj. 33,8 mld. Kč.

Dotační program úspory energie

Tento program umožňuje podporu projektů na snižování energetické náročnosti výroby (úspory energie) a omezení výdajů za energie v podnicích. Dotace je možné čerpat také na výměnu starých technologií za úspornější.

Program je určen pro malé a střední podniky, ale i velké firmy.

Dotace se vztahuje mimo jiné na instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku.

Výše dotace

Dotace na jeden projekt je od 500 000 Kč do 250 mil. Kč.

Výše dotace se odvíjí od velikosti firmy, pohybuje se od 30% do 50%.


Poradíme vám!

Mám zájem o dotační program