Nová zelená úsporám

Nová Zelená Úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí, snížení produkce emisí a skleníkových plynů, úspory energie a efektivním využitím zdrojů energie.

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby

Do kdy je možné žádat o dotaci?

Termín podání žádosti je do 31. 12. 2021.

Dotace můžete čerpat v šesti oblastech podpory

Oblasti podpory NZÚ

Základní podmínky pro získání dotace

FV systém pro přímý ohřev vody C.3.3.

 • Minimální míra využití vyrobené TUV pro krytí spotřeby v místě výroby je 50%
 • Instalovaný solární elektrárny musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledování maximálního bodu výkonu "MPPT")
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou

FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7. a C3.8.

 • Instalovaný výkon solární elektrárny nesmí být vyšší než 10 kWp
 • Dotace Nová Zelená Úsporám se poskytuje pouze na solární elektrárny připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
 • Míra využití vyrobané elektřiny pro krytí spostřeby v místě výroby musí být alespoň 70%
 • Solární elektrárna musí být vybavena měničem s minimální účinností 94% (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98%
 • Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35–100 % (platí pouze pro C.3.8)
 • Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2–100 % (platí pouze pro C.3.8)
 • V případě 3fázové solární elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1. (platí pouze pro C.3.8)
 • V případě 1fázové solární elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1. (platí pouze pro C.3.8)

Další podmínky a informace o dotaci Nové Zelené Úsporám naleznete ZDE.

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.3

Požadavky na FV systémy NZÚ

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7 a C.3.8.

Sledované parametryChcete vědět více o NZÚ? Máte zájem o dotaci na Vaši solární elektrárnu, ale nahání Vám hrůzu představa nekonečného papírování? Již nemusí! Kontaktujte nás a my veškerou administrativu vyřídíme za Vás!

Luboš Novák

Luboš Novák
obchodně technický referent

tel.: 539 088 027
e-mail: lubos.novak@joyce.cz

Veronika Havelková

Veronika Havelková
asistentka obchodního oddělení a nákupu

tel.: 539 088 019
e-mail: veronika.havelkova@joyce.cz

Mám zájem o dotační program