Nová zelená úsporám

NZÚ je program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí, snížení produkce emisí a skleníkových plynů, úspory energie a efektivním využitím zdrojů energie.

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby

Do kdy je možné žádat o dotaci?

Termín podání žádosti je do 31. 12. 2021.

Dotace můžete čerpat v pěti oblastech podpory

Oblasti podpory NZÚ

Podmínky pro získání dotace

FV systém pro přímý ohřev vody C.3.3.

  • Minimální míra využití vyrobené TUV pro krytí spotřeby v místě výroby je 50%
  • Instalovaný FV systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledování maximálního bodu výkonu "MPPT")
  • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
  • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou

FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7

  • Instalovaný výkon FV systému nesmí být vyšší než 10 kWp
  • Podpora poskytuje pouze na FV systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016
  • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí
  • Míra využití vyrobané elektřiny pro krytí spostřeby v místě výroby musí být alespoň 70%
  • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94% (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98%

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.3

Požadavky na FV systémy NZÚ

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7

Požadavky na FV systémy NZÚ_další kategorieChcete vědět více o NZÚ? Máte zájem o dotaci na Váš fotovoltaický systém, ale nahání Vám hrůzu představa nekonečného papírování? Již nemusí! Kontaktujte nás a my veškerou administrativu zařídíme za Vás!

Luboš Novák

Luboš Novák
obchodně technický referent

tel.: 539 088 027
e-mail: lubos.novak@joyce.cz

Veronika Havelková

Veronika Havelková
asistentka obchodního oddělení a nákupu

tel.: 539 088 019
e-mail: veronika.havelkova@joyce.cz

Mám zájem o dotační program