1. Co je to fotovoltaická elektrárna?

Fotovoltaická elektrárna (neboli solární elektrárna) je zařízení, které umožňuje přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii. Jelikož sluneční záření je nevyčerpatelný zdroj obnovitelné energie, je výroba elektrické energie pomocí fotovoltaických panelů šetrná k životnímu prostředí.

Instalací fotovoltaické elektrárny tak můžete ročně ušetřit za nákup elektrické energie z distribuční sítě tisíce až desítky tisíc korun.

2. Na který dům je vhodná fotovoltaika? Kam můžu umístit panely?

Fotovoltaickou elektrárnu lze umístit téměř na jakoukoliv budovu. Panely lze umístit na střechu, fasádu domu, nebo i na balkon. Pro střešní systémy existují varianty na ploché i šikmé střechy a pro všechny typy krytiny. Důležité je, aby umístění bylo směřováno co nejvíce směrem k jihu, aby byla výroba co nejefektivnější.

Potřebnou elektroniku, jako je střídač, případně baterie a další elektrosoučásti, umísťujeme obvykle do technické místnosti nebo do méně využívaných místností, jako jsou garáže, chodby, nebo sklepy.

3. Jaká je pořizovací cena fotovoltaické elektrárny a jaká je návratnost investice? Kolik ušetřím energie? Vyplatí se mi do fotovoltaiky investovat?

Pořizovací cena fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha faktorech, zejména na velikosti elektrárny, použitých komponentech a složitosti instalace. Ceny běžných elektráren pro rodinné domy se pohybují mezi 150 000-400 000 Kč. V současné době lze na fotovoltaické elektrárny žádat dotace až do výše 155 000 Kč, čímž se výrazně sníží pořizovací náklady. Ročně ušetříte řádově megawathodiny, záleží zejména na velikosti elektrárny.

Při dobrém návrhu elektrárny tak návratnost investice činí 7-11 let.

4. Vyrábí elektrárna, když nesvítí slunce? Jaký je rozdíl ve výkonu fotovoltaické elektrárny v létě a v zimě?

Fotovoltaická elektrárna je schopna vyrábět elektřinu i z rozptýleného světla, tzn. i pokud je slunce za mrakem. Bohužel stále neexistuje dostupná technologie, která by umožňovala výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů v noci.

Ideálními podmínkami pro výrobu energie je zejména chladné jasné počasí s přímým slunečním svitem na panely. Může se tedy stát, že v chladných jarních dnech bude mít elektrárna vyšší aktuální výkon než v letních měsících. Nicméně v zimě slunce vychází později a zapadá dříve, je níže na obzoru a leckdy leží na panelech sníh a námraza, takže v období listopad-únor vyrobí elektrárna max. 12 % roční produkce.

5. Budu si ji muset namontovat sám?

Ne, přijedeme k Vám a celou fotovoltaickou elektrárnu Vám postavíme.

6. Zařídíte vše potřebné, včetně legislativních kroků, nebo budu muset něco vyřizovat já? Jak náročné je její zprovoznění (hlavně administrativa)?

Veškerou administrativu rádi vyřídíme za Vás. Zařídíme za Vás vše od připojení výrobny k distribuční soustavě, až po získání dotace z programu Nová Zelená Úsporám.

7. Za jak dlouho od objednání bude provedena realizace? Jaká je rychlost zhotovení od objednávky po výrobu elektřiny pro vlastní spotřebu?

Instalace fotovoltaické elektrárny trvá obvykle 2 až 4 pracovní dny. Celková uplynulá doba od objednání až po dobu, kdy můžete plně využívat vlastní vyrobenou elektřinu a zároveň budou vyřízeny veškeré legislativní záležitosti u provozovatele distribuční sítě, trvá přibližně 1-2 měsíce.

8. Jaká je životnost fotovoltaických panelů? Jaká je jejich odolnost proti mechanickému poškození, například zatížení sněhem apod.?

Životnost námi dodávaných panelů je garantována po dobu 25 let. Po tuto dobu Vám deklarujeme uvedený výkon panelu s minimálním možným poklesem výroby. Za celou dobu záruky může výkon panelu poklesnout maximálně o 15%.

Fotovoltaické panely jsou vyrobeny z bezpečnostního kaleného skla, odolávajícímu nepříznivým povětrnostním podmínkám, běžnému krupobytí i návalům sněhu o zátěži až 5 400 Pa. Povrch je navíc speciálně vyvinutý tak, aby sníh co nelépe sjížděl z plochy panelů.

9. Je potřeba stavební povolení?

Stavební ohláška ani ani stavební povolení dle Stavebního zákona § 103, odst. 1, písm b), č. 4) není zpravidla potřeba, jestliže jsou naplněny tyto podmínky:

 • fotovoltaická elektrárna je naistalována na střeše rodinného domu
 • stavebními úpravami se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby
 • stavba elektrárny nenaruší požární bezpečnost stavby

10. Jak se elektrárna udržuje? Co obnáší provozování fotovoltaické elektrárny?

Přestože je systém uzpůsoben k trvalému provozu bez nutnosti zásahu obsluhující osobou, výrazně doporučujeme pravidelnou kontrolu elektrárny. Nejenže prodlužuje životnost systému, ale zároveň lze objevit skryté poruchy, které nejsou na první pohled patrné:

 • Po každý 5 letech provozu je nutné provádět revizi fotovoltaické elektrárny. Tuto revizi (stejně jako montáž FVE nebo případnou modifikaci) smí provádět pouze odborně způsobilá osoba dle vyhlášky § 50/78 Sb. o elektro montážích a revizích. Tuto osobu Vám rádi zajistíme.
 • Při závadě nebo jiné nestandardní situaci dojde k výpadku jističe nebo k přepálení pojistky v rozvaděčích AC a DC. Pokud nedojde k obnovení funkčnosti systému při nahození jističe nebo výměně pojistky, je třeba provést opravu způsobilou osobou.
 • U panelů je nutné provádět jejich pravidelnou vizuální kontrolu, odstranění lokálních nečistot a kontrolu konstrukcí po zvýšených poryvech větru.
 • V neposlední řadě doporučujeme pravidelnou kontrolu výroby na displeji střídače nebo přes vzdálený dohledový systém, zda elektrárna vyrábí přibližný výkon dle venkovních světelných podmínek.

11. Lze elektrárnu připojit na stávající rozvody?

Rozhodně ano. Fotovoltaická elektrárna je připojena přímo na rozvody domu, a tak je vyrobená elektřina prvotně využívána právě pro spotřebu v objektu. Pokud vyrábíte více elektrické energie než jste schopni právě spotřebovat ve svém rodinném domě, tak mohou být přebytky akumulovány do boileru nebo do baterií pro pozdější využití. Pokud i přesto budete vyrábět více elektřiny, než kolik můžete spotřebovat, bude přebytečná elektřina putovat do distribuční sítě. Záleží pak na Vás, zda budete chtít, aby tyto přebytky Váš obchodník s elektřinou od Vás vykupoval.

12. Proč bych si měl fotovoltaickou elektrárnu koupit?

 1. Jedná se o čistý a obnovitelný zdroj energie, který šetří životní prostředí
 2. Šetří Vám výdaje za elektřinu
 3. Řešení hybridní fotovoltaické elektrárny Vám umožní využívat vlastní elektřinu i v případě výpadku distribuční sítě
 4. Sousedé Vám budou závidět :)

13. Jaká jsou rizika pořízení a provozování fotovoltaické elektrárny?

Nejběžnějšími riziky bývá špatný návrh elektrárny či neodborná instalace. Tato rizika můžete eliminovat při realizaci s osvědčenou certifikovanou fimou, jako je ta naše. :)

Dobrá firma Vám kromě kvalitní instalace nabídne i kvalitní komponenty, takže se nemusíte bát, že Vám vlivem větru odlétnou panely, nebo že je zničí běžné krupobití. Pravidelné revize zároveň sníží riziko poruch na minimum. Elektrárna by Vám pak měla sloužit minimálně 20 let.

14. Do kdy bude pořízení fotovoltaické elektrárny výhodné jako teď? To nemůže trvat věčně.

Přestože dotace Nová Zelená Úsporám pro rodinné domy máte možnost čerpat až do 31.12.2021, tak není důvod, proč s realizací otálet. Čím dříve si elektrárnu postavíte, tím dříve můžete vyrábět svou elektřinu a šetřit peníze. Nemáme žádné informace, že by měl výhledově přijít výhodnější dotační program.

Pokud jste podnikatelé je pro Vás připraven projekt OPPIK, který bývá pravidelně vypisován, a ze kterého rovněž můžete čerpat dotace. Více informací zde.

15. Jaký je výkon běžné elektrárny? Co všechno "utáhne" fotovoltaická elektrárna?

Běžná elektrárna, která dodává elektřinu do jedné fáze, může dodávat kolem 3kW energie. Tím může pokrýt běžný příkon spotřebičů, jaký má lednice, televize, osvětlení, nebo třeba i rychlovarná konvice, přímotop, nebo pračka.

U třífázových elektráren je výkon obvykle vyšší, dosahující i 9kW. U této varianty mohou být napájeny i třífázové motory (např. větší tepelné čerpadlo či rekuperace, pila na dřevo, velká čerpadla, apod.), dále i většina domácích spotřebičů, jako trouba, sušička, nebo i elektrická varná deska.

16. Je třeba mít licenci nebo živnostenský list?

V současné době není zapotřebí, aby provozovatelé výroben elektřiny do výkonu 10 kWp žádali na provoz svého zařízení o licenci u Energetického regulačního úřadu, dle zákonu č. 458/2000 Sb., §3 odst. 3. Vlastnictví fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu není podle novely zákona podnikáním, pokud je vyrobená elektřina primárně určená pro vlastní spotřebu jejího vlastníka, a pokud výkon FVE nepřesahuje 10 kWp. V tomto případě tedy živnostenský list není zapotřebí.

U elektráren větších než 10 kWp je zapotřebí licence na provoz zařízení. Tuto licenci za Vás rádi vyřídíme.Provozování fotovoltaické elektrárny je podnikáním podle zvláštního předpisu, jímž je Energetický zákon č.91/2005 sb.. Pro tuto činnost je u elektráren nad 10 kWp nutné vlastnit „licenci pro podnikání v energetických odvětvích“, která opravňuje podnikání v tomto oboru a nahrazuje živnostenský list.

17. Existují dotace pro zřízení fotovoltaické elektrárny? Jak velké dotace mohu získat?

Ano, existují dotační programy podporující zřízení fotovoltaické elektrárny. Jedná se o program NZÚ a OPPIK. Nová Zelená Úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Můžete získat dotaci ve výši 35.000 Kč až 155.000 Kč + 5000 Kč na zpracování odborného posudku. V Moravskoslezském a Ústeckém kraji je dotace vyšší o 10%. Více informací o NZÚ zde.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je operační program zaměřen na podporu firem a podniků. V programu podpory Úspory energie můžete získat dotaci ve výši 300 tis. – 100 mil. Kč. Více informací zde.

18. Jaký je rozdíl mezi monokrystalickým a polykrystalickým panelem?

Monokrystalický panel

Pro výrobu je třeba vyrobit jednolitý ingot křemenného krystalu. Taková výroba je poměrně náročná. Kulatý ingot se potom řeže na tzv. wafery, které se oříznou na požadovanou velikost fotovoltaického článku (obvykle 156 x 156 mm). Protože ingot vznikl jako jeden velký krystal křemíku, jeho struktura je jednolitá a velice čistá.
Výhody monokrystalu:

 • větší účinnost článků a tedy větší výtěžnost výkonu ze stejné plochy
 • mírně pomalejší “stárnutí“ křemíku, tzn. výkon panelu s časem klesá pomaleji
 • probarvení buněk je homogenní, panely nejsou „flekaté“


Polykrystalický panel

Pro získání polykrystalického ingotu stejné velikosti je použit jiný postup. Je totiž technologicky jednodušší nechat vykrystalizovat množství menších křemíkových krystalů, než jeden kompaktní. Z menších krystalů se vyrobí substrát, který se slisuje do jednoho celku (opět obvykle 156 x 156 mm). Další postup je již stejný s monokrystalem. Pochopitelně touto technologií nelze docílit takové čistoty materiálu, jsou v něm viditelné přechody mezi krystaly.
Výhody polykrystalu:

 • nepatrně větší výtěžnost výroby z rozptýleného světla (nepříznivé světelné podmínky)