Vyřizování dotací

Dotace na fotovoltaiku pro rodinné domy

V říjnu 2021 se spustil další dotační program Ministerstva životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Cílem programu Nová zelená úsporám je zlepšení stavu životního prostředí, snížení produkce emisí a skleníkových plynů, úspory energie a efektivním využitím zdrojů energie. Termín podání žádosti je do 31. 12. 2030.

více

Dotace na fotovoltaiku pro firmy 2022

Vaše společnost si v letošním roce může požádat o čerpání dotace na fotovoltaiku, a to v níže uvedených programech. V aktuálním dotačním období je možné získat rekordní množství finančních prostředků pro firmy i podnikatele.. Doporučuje proto jejich využití, rádi vám s vyřízení dotací pomůžeme.

více