Vyřizování dotací

Nová zelená úsporám

Nová Zelená Úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí, snížení produkce emisí a skleníkových plynů, úspory energie a efektivním využitím zdrojů energie.

více

OPPIK

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je operační program zaměřen na podporu firem a podniků. Díky OPPIKU může Česká republika v období 2014 - 2021 čerpat z evropského fondu pro regionální rozvoj 4,3 mld. EUR, v přepočtu cca 110 mld. Kč OPPIK je určen pro malé, střední i velké firmy. Tento program jsme schopni zajistit ve spolupráci s našim dlouholetým partnerem.