Nová zelená úsporám

Nová Zelená Úsporám je program Ministerstva životního prostředí ČR administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie a staveb. Cílem programu je zlepšení stavu životního prostředí, snížení produkce emisí a skleníkových plynů, úspory energie a efektivním využitím zdrojů energie.

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické, tak i právnické osoby

Do kdy je možné žádat o dotaci?

Termín podání žádosti je do 31. 12. 2021.

Dotace na samostatné fotovoltaické systémy můžete čerpat v sedmi oblastech podpory

Oblasti podpory NZÚ

Základní podmínky pro získání dotace

FV systém pro přímý ohřev vody C.3.3.

 • Podporovány jsou systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem.
 • Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“)
 • Minimální účinnost (vztažena k celkové ploše fotovoltaického modulu) při standardních testovacích podmínkách (STC 1)) je:
  – 15 % pro panely a moduly složené z mono- a polykrystalických článků;
  – 10 % pro panely a moduly složené z tenkovrstvých amorfních článků;
  – Bez požadavku pro fotovoltaické střešní krytiny a fasádní systémy a jiné než plošné kolektory (např. trubicové).
 • Účinnosti fotovoltaických modulů deklarované výrobci je možno pro účel srovnání s požadavky Programu mate­maticky zaokrouhlit na celá procenta.
 • Instalovaný systém nesmí být propojen s distribuční soustavou.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na po­zemku náležícím k řešenému rodinnému domu.

FV systémy v podoblasti podpory C.3.4., C.3.5., C.3.6., C.3.7., C.3.8. a C.3.9.

 • Maximální instalovaný výkon systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
 • Podpora se poskytuje pouze na nové systémy propojené s distribuční soustavou.
 • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí, popř. jiné stávající stavbě umístěné na pozemku náležícím k řešenému rodinnému domu.
 • Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost). Měniče a nabíječe připojené pří­mo k fotovoltaickým panelům musí být navíc vybaveny technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s mi­nimální účinností přizpůsobení 98 %. U měničů určených k přeměně stejnosměrného napětí z elektrických aku­mulátorů na střídavé napětí používané ve vnitřních rozvodech – tzv. „hybridní měniče“, se připouští minimální účinnost 92 % (Euro účinnost).
 • Míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby musí být alespoň 70 % z celkového teoretic­kého zisku systému.
 • Systémy v podoblasti podpory C.3.4 a C.3.9 musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě tepelné energie. Objem instalovaného zásobníku musí být odpovídající k předpokládané spotřebě teplé vody s dostatečnou rezer­vou pro akumulaci přebytků výroby elektrické energie ve formě tepla, minimálně však 120 litrů pro podoblast pod­pory C.3.4 a 200 litrů pro podoblast podpory C.3.9. Do objemu se nezapočítává objem zásobníku nebo akumu­lační nádrže, který je zároveň ohříván prostřednictvím termického solárního systému.
 • Systémy v podoblastech podpory C.3.5, C.3.6 a C.3.7 musí umožnit akumulaci přebytků energie ve formě elektři­ny. Minimální měrná kapacita akumulátoru je 1,75 kWh∙kWp-1 instalovaného výkonu.
 • V případě 3fázové solární elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1. (platí pouze pro C.3.8)
 • V případě 1fázové solární elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1. (platí pouze pro C.3.8)

Další podmínky a informace o dotaci Nové Zelené Úsporám naleznete ZDE.

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.3.

Požadavky na FV systémy NZÚ

Požadavky na FV systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7., C.3.8. a C.3.9.

Sledované parametry



Chcete vědět více o NZÚ? Máte zájem o dotaci na Vaši solární elektrárnu, ale nahání Vám hrůzu představa nekonečného papírování? Neváhejte a kontaktujte nás a my Vám rádi pomůžeme a veškerou administrativu vyřídíme za Vás!

Luboš Novák

Luboš Novák
obchodně technický referent

tel.: 539 088 027
e-mail: lubos.novak@joyce.cz

Veronika Havelková

Veronika Havelková
asistentka obchodního oddělení a nákupu

tel.: 539 088 019
e-mail: veronika.havelkova@joyce.cz

Mám zájem o dotační program