Co děláme

Komplexní řešení od individuálního návrhu fotovoltaické elektrány po stavbu včetně optimalizace výroby. Zajistíme pro vás servis i případné rozšíření elektrárny o další panely v budoucnosti.

"

Dotace na fotovoltaiku pro firmy

Vaše společnost si v letošním roce může požádat o čerpání dotace na fotovoltaiku, a to v níže uvedených programech. V aktuálním dotačním období je možné získat rekordní množství finančních prostředků pro firmy i podnikatele. Doporučujeme proto jejich využití, rádi vám s vyřízení dotací pro firmy na fotovoltaiku pomůžeme.

RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice

Program pro fotovoltaické elektrárny do 1MWp i nad 1MWp. O tuto dotaci mohou zažádat pouze firmy, které již podaly předběžnou žádost. O tuto dotaci žádají stávající i budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Detailní informace o programech najdete na webu Státního fondu životního prostředí.

NPO – Národní plán obnovy

 Program pro malé, střední nebo velké podniky. Program můžete využít na pořízení a instalaci fotovoltaických systémů s akumulátorem i bez něj.

Narodni Plan Obnovy Logo - Dotace Pro Firmy - Joyce Energie

OP-TAK

Program pro malé, střední i velké podniky po celé ČR s výjimkou Prahy. OP-TAK, navazuje na ukončený Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotaci můžete čerpat na obnovu výrobní technologie, osvětlení a zateplení budov, modernizaci rozvodů, nebo třeba na obnovitelné zdroje energie. Žádat můžete od 1.9. 2022 do 30.11. 2023. Čerpat můžete minimálně 500 tisíc korun, maximální výše podpory je 200 milionů.

Bližší informace najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

OPŽP – Operační program Životní prostředí 2021-2027

Tento program je určen pro veřejné budovy a infrastrukturu. Navazuje na program OPŽP 2014-2020.

Podrobnější informace zveřejňují stránky Ministerstva životního prostředí.

Sledujte nás také na Facebooku a LinkedIn.