Co děláme

Komplexní řešení od individuálního návrhu fotovoltaické elektrány po stavbu včetně optimalizace výroby. Zajistíme pro vás servis i případné rozšíření elektrárny o další panely v budoucnosti.

"

Jak se optimalizuje výroba elektrické energie u FVE

Jedna lidová moudrost praví, že řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Totéž platí i pro výkon fotovoltaických panelů, které jsou zapojeny v jednom řetězci sériově propojených panelů FVE, tzv. stringu. Pokud jen jediný panel dosahuje nižšího výkonu, než panely ostatní, výkon ostatních spadne na jeho úroveň. To v konečném důsledku snižuje výkonnost FVE. Jak tento pokles výkonu řešit?

Vyhody Systemu Tigo Solarni Elektrarna - Optimalizace Výroby - Joyce Energie

Optimalizace výroby díky TIGO a Solar Edge

Optimalizace výroby elektrické energie řeší tyto problémy.

 

 1. Stín okolních objektů nebo nečistoty na panelech
  Systém zabrání objektům v okolí např. komín, vikýř, stromy nebo budovy, aby snížily výrobu dalších panelů. Týká se i nečistot na panelech (listí, sníh, šmouhy, ptačí exkrementy apod.).
 2. Různá orientace a směr panelů
  Chytré panely díky tomu můžete zapojit a nasměrovat na východ, jih i západ a ještě s libovolným sklonem – střídač ani panely samotné to nepoznají.
 3. Panely na rovné střeše
  Při instalaci na rovné střeše můžete mít řady panelů blíže k sobě, protože částečné stínění panelů nemá takový vliv na výrobu. Tím lze vyřešit problém s omezeným prostorem střechy.
 4. Zvýšená bezpečnost fotovoltaické elektrárny
  Funkce PV Safe vypne panely a eliminuje nebezpečné napětí. Tím lze bezpečně pracovat na střeše nebo dokonce hasit požár.
Pozar Fv - Optimalizace Výroby - Joyce Energie

Pro optimalizaci výroby elektrické energie využíváme systém TIGO nebo SolarEdge. Oba systémy zajišťují zvýšenou bezpečnost a monitoring jednotlivých fotovoltaických panelů. Máte tak aktuální přehled nad jejich výkonem a funkčností. Monitoring obsahuje statistiky v různých časových horizontech. Díky snadné diagnostice můžete včas odhalit poškozený panel nebo snížený výkon vlivem nečistot. To vede k rychlejšímu servisnímu zásahu a tím i nižšímu nákladu za servisní služby.

Fotovoltaika Se Systemem Tigo - Optimalizace Výroby - Joyce Energie

Společnost SolarEdge je světový hráč na poli měničů, nabízí díky svým jednofázovým a trojfázovým střídačům optimalizované řešení pro komerční FVE. Přináší benefity jako více energie, nižší náklady na provoz a údržbu, vyšší bezpečnost a flexibilní projektování.

Jak systém optimalizace finguje? Jejich výkonové optimizéry jsou navrženy tak, aby jejich napětí kleslo na 1 VDC v případě, že:

 • budova je náhle odpojena od elektrické sítě,
 • střídač je vypnut,
 • porucha izolace,
 • přehřátí výkonových optimizérů na více než 85 °C.

Při výběru řešení pro optimalizaci výroby elektrické energie a s ohledem na bezpečnost vybíráme pro naše zákazníky nejlepší dostupná možná řešení.

  Sledujte nás také na Facebooku a LinkedIn.