Co děláme

Komplexní řešení od individuálního návrhu fotovoltaické elektrány po stavbu včetně optimalizace výroby. Zajistíme pro vás servis i případné rozšíření elektrárny o další panely v budoucnosti.

"

Jak se optimalizuje spotřeba elektrické energie u fotovoltaické elektrárny

Součástí každé moderní fotovoltaické elektrárny je kvalitní baterie, do které se ukládá nadbytek elektřiny získané ze solárních panelů. Jak celý tento systém funguje?

Když bude slunce dostatečně svítit, panely budou vyrábět elektřinu, která pokryje spotřebu ve vašem domě. Pokud fotovoltaická elektrárna vyrobí elektřiny více, než je aktuální spotřeba v domě, jsou přebytky uloženy do baterií.

Může se stát, že výroba elektrárny bude tak vysoká, že pokryje veškerou spotřebu v domě a baterie budou plné. Pak přebytečná elektřina putuje do distribuční sítě. V takovém případě doporučujeme zajistit si smluvního partnera pro výkup, aby nedocházelo k tzv. neoprávněné dodávce.

Jakmile slunce nebude dodávat dostatek energie, bude váš dům čerpat elektřinu z baterií do doby, až se vyčerpá kapacita baterií a dům opět přejde na spotřebu elektřiny z distribuční sítě.

Optimalizace spotřeby s WATTroutery

Dalším doplňkovým zařízením, které pro optimalizaci spotřeby elektrické energie našim zákazníkům nabízíme, jsou WATTroutery. Jde o přístroj, který po správné instalaci a nastavení slouží k přesměrování přebytků energie vyrobené vaší fotovoltaickou elektrárnou tak, abyste ji mohli co nejefektivněji využít. Návratnost zařízení dle výkonu elektrárny a možností využití vyrobené energie může být i pouhé 4 měsíce.

Schema Zarizeni Fotovoltaiky - Optimalizace Spotřeby Wattroutery - Joyce Energie

Jak funguje WATTrouter

Pomocí regulátorů WATTrouter využíváte elektřinu v době, kdy vaše FVE vyrábí a šetříte ji v době, kdy vaše fotovoltaická elektrárna nevyrábí. Je to výhodné jednak z ekonomického hlediska (výkupní ceny přebytků z FVE jsou obecně nízké) a také z hlediska ekologického (elektřina se zbytečně nemaří v distribuční soustavě, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).

WATTroutery pomáhají stabilizovat distribuční síť a omezovat negativní vlivy instalovaných FVE – zejména přepětí.

Na regulátory WATTrouter se obvykle připojují bojlery, akumulační nádoby, topná tělesa pro přitápění, klimatizace, bazénové filtrace, dobíjení elektromobilu apod. Jsou to spotřebiče, které mohou elektrické přebytky účelně akumulovat v době, kdy elektrárna vyrábí.

Jedná se tedy o neelektrickou akumulaci elektrických přebytků z vaší FVE, která je ve většině případů mnohem výhodnější než elektrická akumulace pomocí baterií, neboť převážnou většinu spotřeby energie ve vašem domě tvoří obvykle právě ohřev TUV nebo vytápění.

Ukázka konfiguračního rozhraní WATTrouteru

Konfiguracni Rozhrani Wattrouteru - Optimalizace Spotřeby Wattroutery - Joyce Energie

Sledujte nás také na Facebooku a LinkedIn.