Optimalizace spotřeby wattroutery

Regulátory WATTROUTER jsou určeny pro optimalizaci vlastní spotřeby pro objekty s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Po správné instalaci a nastavení tyto regulátory dokonale optimalizují využití přebytků energie vyrobených Vaší fotovoltaickou elektrárnou. Návratnost zařízení dle výkonu elektrárny a možností využití vyrobené energie může být i pouhé 4 měsíce!

zapojení wattrouterů

Účel použití WATTrouteru

Pomocí regulátorů WATTrouter využíváte elektřinu v době, kdy Vaše FVE vyrábí a šetříte ji v době, kdy Vaše elektrárna nevyrábí. Je to výhodné jednak z ekonomického hlediska (výkupní ceny přebytků z FVE jsou obecně velmi nízké) a také z hlediska ekologického (elektřina se zbytečně nemaří v distribuční soustavě, ale spotřebovává se přímo v místě výroby).

Regulátory WATTrouter pomáhají stabilizovat distribuční síť a omezovat negativní vlivy instalovaných FVE - zejména přepětí.

Na regulátory WATTrouter se obvykle připojují bojlery, akumulační nádoby, topná tělesa pro přitápění, klimatizace, bazénové filtrace, dobíjení elektromobilu apod. Jsou to spotřebiče, které mohou elektrické přebytky účelně akumulovat v době, kdy elektrárna vyrábí.

Jedná se tedy o neelektrickou akumulaci elektrických přebytků z Vaší FVE, která je ve většině případů mnohem výhodnější než elektrická akumulace pomocí baterií, neboť převážnou většinu spotřeby energie ve Vašem domě tvoří obvykle právě ohřev TUV nebo vytápění.

Ukázka konfiguračního rozhraní WATTroueru

konfigurační rozhraní