Optimalizace výroby TIGO

Jedna lidová moudrost praví, že řetěz je tak silný, jako je silný jeho nejslabší článek. Totéž platí i pro výkon FV panelů, které jsou zapojeny v jednom stringu. Jestliže tedy byť jen jediný panel dosahuje nižšího výkonu, než panely ostatní, výkon všech „článků řetězce“ spadne na jeho úroveň. Což v konečném důsledku snižuje výkonnost FVE.

Skvělé řešení přináší systém TIGO, který optimalizuje výrobu elektrické energie! Nedílnou součástí systému Tigo je zvýšená bezpečnost a monitoring jednotlivých panelů.

Optimalizace výroby

  • Zabráníte zastíněným panelům okolními objekty (např. komín, vikýř, stromy, budovy apod.), ale také menším či větším nečistotám na panelech ( jako jsou spadané listí, sníh, šmouhy, extrementy apod.), aby snížily výrobu dalších panelů.
  • Chytré panely můžete zapojit do série a nasměrovat na východ, jih i západ a ještě s libovolným sklonem – střídač ani panely samotné to nepoznají. Nejste tak limitování stejnou orientací a stejným sklonem všech panelů ve stringu.
  • Při instalaci na rovné střeše můžete mít řady panelů blíže k sobě, protože částečné stínění panelů nemá takový vliv na výrobu a tím lze vyřešit problém na omezeném prostoru střechy

Zvýšená bezpečnost elektrárny

  • Funkce PV Safe vypne panely a eliminuje nebezpečné napětí a tím lze bezpečně pracovat na střeše nebo dokonce hasit požár.

Monitoring na úrovni jednotlivých panelů

  • Systém Tigo Energy umožňuje monitoring na úrovni jednotlivých fotovoltaických panelů.
  • Máte tak aktuální přehled nad jejich výkonem a funkčností. Monitoring obsahuje statistiky v různých časových horizontech. Díky tomu, můžete včas odhalit například poškozený panel, ale třeba i snížený výkon způsobený díky vlivu nečistot.
  • Díky monitoringu dochází k snadné diagnostice poškozených panelů a to vede k rychlejšímu servisnímu zásahu a tím i nižšímu nákladu za servisní služby.


Z pohledu technické stránky přikládáme schéma zapojení: