Změny v dotacích na fotovoltaiku! Co se změní od 15. února?

Program Nová zelená úsporám provází od jeho spuštění enormní zájem ze strany zájemců o dílčí renovace rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí proto navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Zároveň s tím se však mění dotační podmínky. Jaké změny na všechny žadatele čekají?

„Míra podpory zůstává zachována na 50 % způsobilých výdajů, limity dotace byly upraveny podle aktuální situace na trhu. Na vyšší podporu dosáhnou žadatelé, kteří spojí instalaci fotovoltaické elektrárny s realizací zateplení, za tuto kombinaci dostanou na bonusech navíc 40 tisíc korun,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a pokračuje: „Zvýhodníme projekty, které zajistí ohřev teplé vody, a zavedeme omezení na maximální rezervovaný výkon do distribuční sítě, což umožní připojení více domácích fotovoltaických elektráren.“

 

Změny v podpoře fotovoltaiky od 15. února 2024:

 

  • Nižší maximální dotace až 160 000 Kč za instalaci fotovoltaiky bez zateplení
  • Dotace až 200 000 Kč za instalaci fotovoltaiky v kombinaci se zateplením se započtením bonusů ve výši 40 000 Kč
  • Omezení maximálního rezervovaného výkonu pro připojení do sítě na 50 % maximálního výkonu FVE
  • Dotace až 125 000 Kč na tepelné čerpadlo s ohřevem vody připojené na fotovoltaiku
  • Nově bonus za FVE, která zajistí ohřev vody, ve výši 10 000 Kč

 

Změna jednotkové výše dotace na FVE:

  • základní podpora 35 000 Kč nebo 60 000 Kč s využitím tepelného čerpadla
  • za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000 Kč
  • za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000 Kč

 

Dotace na ostatní úsporná opatření ze všech podporovaných oblastí programu pokračují za stejných podmínek jako doposud.

Aktualizované podmínky v oblasti podpory domácích fotovoltaických elektráren, začnou platit 15. února.

 

Chcete si zažádat o dotaci na fotovoltaiku za současných výhodnějších podmínek?

Kontaktujte nás co nejdříve! Naši odborníci jsou tu pro vás.

Více informací o naleznete zde: https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/62

Sledujte nás také na Facebooku a LinkedIn.