Novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám
14.10.2018

Od 15.10. 2018 můžete nově čerpat dotaci 150 000 Kč na kombinaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky. Jedná se o dotaci C 3.8 v rámci oblíbeného programu Nová zelená úsporám.


Tato kombinace poskytuje ještě větší přínos jak z hlediska úspory energie, životního prostředí, snížení provozních nákladů, tak i z hlediska návratnosti vložených finančních prostředků. Výdaje na energie se mohou snížit až o 75 procent.

Základní podmínky v podoblasti podpory C. 3.8.

  • Systémy v podoblasti podpory C.3.8 musí zajistit efektivní využití přebytků energie ve formě tepla na vytápění a přípravu teplé vody za pomoci tepelného čerpadla. V době bez přebytků výkonu elektrárny musí systém zajišťovat vytápění a přípravu teplé vody s maximálním využitím tepelného čerpadla.
  • Instalovaný výkon FV systému nesmí být vyšší než 10 kWp.
  • Podpora poskytuje pouze na FV systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016.
  • Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitosti.
  • Požadovaný rozsah řízení výkonu tepelného čerpadla: 35 - 100 %.
  • Požadovaný rozsah řízení výkonu topných tyčí (patron) či elektrokotle: 2 - 100 %.
  • V případě 3fázové elektrárny musí být instalováno 3fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 4 000 kWh.rok-1.
  • V případě 1fázové elektrárny musí být instalováno 1fázové tepelné čerpadlo a dosažen minimální celkový využitelný zisk ≥ 3 000 kWh.rok-1.
  • V této podoblasti podpory nejsou způsobilé výdaje na pořízení tepelného čerpadla, případného bivalentního zdroje tepla (pokud není integrální součástí akumulační nádrže) a úpravy otopné soustavy.

Další informace o programu Nová zelená úsporám nejdete zde.